STYRELSEN

 

 

GERTRUD ÅSTRÖM

ORDFÖRANDE

 

Har eget företag med inriktning på hållbart jämställdhetsarbete utifrån en helhetssyn. Tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken och ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfreds uppdrag är att arbeta utifrån olika överenskommelser i FN men också kvinnorörelsens egna dokument som Feministiska överenskommelser och krav som antogs i Malmö 2014 vid Nordiskt Forum - New Action on Women's Rights.

 

 

 

 

 

 

KIRSTI KOLTHOLFF

VICE ORDFÖRANDE

 

Kirsti Kolthoff, vice ordförande Östersjöfred, Österbybruk, är en freds- kvinnorätts och miljöaktivist med lokala, nationella och internationella uppdrag i IKFF, SweQ, Gröna Kvinnor, EWL med flera organisationer. Östersjöfred fyller ett stort behov av att bygga kontakter och vänskapsband i länderna runt Östersjön för att bidra till och ta ledarskap i fredsarbetet med kvinnors erfarenheter och kunskaper som bas.

 

 

 

 

 

HJÖRDIS HÄLL

KASSÖR

 

 

 

 

 

MARIANNE STAAF-GÄLLDIN

LEDAMOT

 

Bor i Sundsvall och är engagerad i frågor som handlar om samspelet människa, miljö och samhälle. Ett särskilt intresse finns i jämställdhet och kvinnofrågor. Har arbetat inom socialtjänst och utbildning. Numer konsult och aktiv i flera föreningar.

 

 

 

 

 

 

ANN-SOFIE LAGERCRANTZ

LEDAMOT

 

Strateg inom social hållbarhet, med bred erfarenhet från offentlig sektor där jag varit verksam i 35 år. Bor i Kalmar. Drivs av ett starkt samhällsengagemang inte minst i jämställdhetsfrågor. Medverkat i internationella jämställdhetsprojekt inom vänortssamarbete med orter både i Norden, Europa och Afrika.

 

 

VALBEREDNINGEN

 

CLARA BERGLUND

SAMMANKALLANDE

 

 

ANNA IVARSSON

 

KAJ FÖLSTER