BLI MEDLEM

 

Vill du bli medlem i Östersjöfred och vara med i vårt arbete?

 

Skicka namn, kontaktuppgifter (postadress, e-post och telefon) och en kort motivering om varför du vill vara med till info@ostersjofred.se.

I samband med ansökan om medlemskap betalas medlemsavgiften in på föreningens bankgiro. Märk din betalning med ditt namn.

 

Medlemsavgift: 100 kronor/år (eller mer)

Bankgiro: 5005-2752

 

Medlem är enskild person som har betalt av årsmötet fastställd medlemsavgift och som arbetar aktivt inom föreningen utifrån principen att medlemmarna stöttar varandra att vara en del av den förändring de vill se i världen.