PLATTFORM 16

 

Plattform 16 är namnet på Östersjöfreds rapport. Där undersöker vi vilka åtaganden som finns om fred och kvinnors plats i kvinnors fredsbyggande, men som ännu inte har förverkligats.

 

 

WOMEN'S BALTIC PEACEBUILDING INITIATIVE

 

 

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkershetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.

 

En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer."

 

..........................

 

Seminarium på Internationella Fredsdagen med Yvonne Hirdman

Tid: Torsdag 21 september 2017, kl 18-20. Plats: Klara Södra Kyrkogata 20.

 

Fredsväntan i folkhemssverige "lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin"

Historikern Yvonne Hirdman berättar om sin nya bok, där hon tar oss tillbaka till andra världskrigets sista veckor. Genom att aktivt återge och förhålla sig till nyhetsflödet i DN, får vi som läsare, en närhet till det förflutna och en stark känsla och förståelse för tidens vånda inför ohyggligheter och längtan efter normala liv, och fred. Kvinnors liv, villkor och blick genomsyrar boken.

Yvonne Hirdman har gett ut en rad mycket uppmärksammade och banbrytande böcker, bland annat egohistorien "Medan jag var ung" och Augustprisvinnaren "Den röda grevinnan". Yvonne Hirdman disputerade vid Stockholms universitet 1974 med en avhandling om andra världskriget, "Sveriges Kommunistiska Parti 1939-1945".

 

Arrangemanget är ett samarbete mellan föreningen Östersjöfred och Stockholms FN-förening.

Anmäl dig till Stockholms FN-förening: info@fnstockholm.se

VÄLKOMNA!

 

FREDSSPRÅK

 

Vi menar att fred är en kommunikation. Kunskap om kvinnorörelsens fredsarbete är okänt för många. Vi vill skapa ett fredsspråk. Kultur är både metod och mål.

 

 

 

VÄNORTSSAMARBETE

 

Föreningen utforskar nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten. Vår verksamhet är i Östersjöområdet där kvinnoorganisationer är basen för våra vänorter.

 

DIALOG OCH SAMVERKAN

 

För att uppnå föreningens vision samverkar vi med många aktörer. Vi vill ha en bred och öppen dialog med kvinnoorganisationer. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.