PLATTFORM 16

 

Plattform 16 är namnet på Östersjöfreds rapport. Där undersöker vi vilka åtaganden som finns om fred och kvinnors plats i kvinnors fredsbyggande, men som ännu inte har förverkligats.

 

 

WOMEN'S BALTIC PEACEBUILDING INITIATIVE

ÖSTERSJÖFRED

 

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkershetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.

 

En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer."

 

..........................

 

BERIT ÅS 90 ÅR!

Med största respekt och tacksamhet gratulerar vi Berit Ås som fyller 90

år den 10 april. För generationer av kvinnor i hela världen har Berit

varit en källa till inspiration och uppmaning till skärpa. Att hennes

analyser av hur ett patriarkalt samhälle fungerar är aktuella fick vi

under höstens #metoo-upprop. Ett kvinnoperspektiv behövs när

maktordningar ska blottläggas och alternativ formuleras. Berit Ås insåg

att vi också behöver metoder för att se hur underordning skapas och kan

brytas och formulerade därför Härskarteknikerna. Begreppet används idag

av många som något allmängiltigt, men de är specifika och skapade i ett

visst sammanhang av Berit. Berit var också initiativtagare till den sk

kvinnokuppen och har under hela livet varit en del av kvinnors arbete

för fred. Läs mer om Berits livsgärning i bilagd artikel på norska och engelska av Dagrunn Grönbech:

 

VARMA GRATULATIONER TILL BERIT AV ÖSTERSJÖFREDS MEDLEMMAR!

genom styrelsen Gertrud, Kirsti, Hjördis, Marianne och Ann-Sofie

 

SEMINARIUM MED KAJ FÖLSTER 11 APRIL KL. 18-19.30

I samband med Östersjöfreds årsmöte 11 april inbjuder vi alla intresserade till ett seminarium

med Kaj Fölster. Kaj berättar om sig och sin mor Alva Myrdal och arbetet med kvinnorätts-

och fredsfrågor i Sverige och Tyskland. Seminariet äger rum på Karlbersgvägen 86A, 3 trappor.

Anmäl dig till: info@ostersjofred.se. Kaffe med smörgås serveras till självkostnadspris!

Endast kontanter (20 kronor). Seminariet genomförs i samarbete med Stockholms FN-förening.

 

 

 

TRÄFFA ILUTA LACE FRÅN MARTA CENTER I RIGA DEN 14 APRIL KL. 16-17.30

Den 14 april är du välkommen till RIFFI:s lokaler på Norrtullsgatan 45 för att möta

Iluta Lace från Marta Center i Riga, Lettland. Iluta berättar om sig och vi diskuterar

framtida nätverkssamarbete och tema för det. Anmäl dig till: info@ostersjofred.se.

Välkommen!

 

 

UPPROP FÖR ÖSTERSJÖN ETT FREDENS HAV - Fred mellan folken och skydd för naturen!

 

"Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!"

 

I ett gemensamt upprop uppmanar en rad undertecknare alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet! Underteckarna har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vill du skriva under uppropet? Hör av dig till: info@ostersjofred.se.

Läs hela uppropet:

 

 

 

 

 

 

FREDSSPRÅK

 

Vi menar att fred är en kommunikation. Kunskap om kvinnorörelsens fredsarbete är okänt för många. Vi vill skapa ett fredsspråk. Kultur är både metod och mål.

 

 

 

VÄNORTSSAMARBETE

 

Föreningen utforskar nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten. Vår verksamhet är i Östersjöområdet där kvinnoorganisationer är basen för våra vänorter.

 

DIALOG OCH SAMVERKAN

 

För att uppnå föreningens vision samverkar vi med många aktörer. Vi vill ha en bred och öppen dialog med kvinnoorganisationer. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.