PLATTFORM 16

 

Plattform 16 är namnet på Östersjöfreds rapport. Där undersöker vi vilka åtaganden som finns om fred och kvinnors plats i kvinnors fredsbyggande, men som ännu inte har förverkligats.

 

 

WOMEN'S BALTIC PEACEBUILDING INITIATIVE

 

 

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkershetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.

 

En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer."

 

..........................

 

KAJ FÖLSTER BERÄTTAR OM SIG OCH SIN MOR ALVA MYRDAL

Den 6 december kl. 17.30 – 19.30 i Fredens hus, Uppsala slott.

Kaj Fölster var i många år verksam i Tyskland i kvinnorätts- och fredsfrågor bl.a. i IKFF och politiskt.

Kl. 17.30 – Presentation av Östersjöfred därefter berättar Kirsti Kolthoff, Fred och Frihet, Uppsala och Östersjöfred, om sig som krigsbarn från Finland med anledning av att Finlands självständighetsdag firas.

Kl. 18.00 – Tittar vi på fackeltåg till slottet varefter Kaj berättar.

Kaffe serveras.

 

VÄLKOMNA!

 

FREDSSPRÅK

 

Vi menar att fred är en kommunikation. Kunskap om kvinnorörelsens fredsarbete är okänt för många. Vi vill skapa ett fredsspråk. Kultur är både metod och mål.

 

 

 

VÄNORTSSAMARBETE

 

Föreningen utforskar nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten. Vår verksamhet är i Östersjöområdet där kvinnoorganisationer är basen för våra vänorter.

 

DIALOG OCH SAMVERKAN

 

För att uppnå föreningens vision samverkar vi med många aktörer. Vi vill ha en bred och öppen dialog med kvinnoorganisationer. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.