PLATTFORM 16

 

Under år 2017 presenterar

tankesmedjan sin första rapport. Därefter kommer den årligen att uppdateras och revideras.

WOMEN'S BALTIC PEACEBUILDING INITIATIVE

Tankesmedjans vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och utan hot om våld.

Tankesmedjans verksamhet utgår ifrån deklarationen och handlingsplanen från FNs fjärde kvinnokonferens.

 

VÄLKOMMEN till föreningens årsmöte tisdagen den 21 mars kl 17 i Stockholm, Norrtullsgatan 45.

Under årsmötet kommer vi berätta om föreningens arbete och du får möjlighet att ställa frågor.

Motioner skickas till föreningens ordförande anna.iwarsson@tele2.se senast den 21 februari 2017.

Medlemmar som har betalat sin årsavgift (100 kr) senast den sista februari har rösträtt.

 

 

KOMMUNIKATIONS-STRATEGI

 

Med ett nytt fredsspråk och på en digital arena kommer tankesmedjan utveckla sitt unika sätt att rusta för fred.

 

UTVECKLA EN MODELL FÖR VÄNORTSSAMARBETE

 

Tankesmedjan kommer utforska nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten samt utveckla en modell som kan inspirera andra.

 

DIALOG OCH SAMVERKAN

 

För att uppnå tankesmedjans vision behövs samverkan mellan många. Därför kommer Östersjöfred sträva efter en bred och öppen dialog.